Slash Ten

Företagskultur & Branding
2021

Företagskultur & Branding

Slash Ten är ett bolag i retailbranschen där deras expertis är det mänskliga mötet. De ligger i framkant i sitt område och lanserar koncept/pop-up affärer för ledande varumärken, bemannar retailbranschen och anordnar evenemang.

Under slutet av 2020 hade Slash Ten ambitionen att förnya sin grafiska profil och producera content med fokus på kulturen och historien bakom företaget. Den tidigare grafiska profilen kändes för “corporate” och presenterade inte det livsstilsvarumärke som Slash Ten formats till. Brickfield tog fram en uppdaterad logotyp och grafisk profil som kommunicerade deras nya värden.

No items found.

Slash Ten är ett bolag i retailbranschen där deras expertis är det mänskliga mötet. De ligger i framkant i sitt område och lanserar koncept/pop-up affärer för ledande varumärken, bemannar retailbranschen och anordnar evenemang.

Under slutet av 2020 hade Slash Ten ambitionen att förnya sin grafiska profil och producera content med fokus på kulturen och historien bakom företaget. Den tidigare grafiska profilen kändes för “corporate” och presenterade inte det livsstilsvarumärke som Slash Ten formats till. Brickfield tog fram en uppdaterad logotyp och grafisk profil som kommunicerade deras nya värden.