The Great Journey

Masterclass in Storytelling
2021

Masterclass in Storytelling

Backade av bland annat Embracer Group, Region Värmland och Innovation Park är spelutvecklar-Communityt "The Great Journey". Communityt erbjuder undervisning i spelutveckling och ett sammanhang som kan öppna många dörrarna för spelutvecklare. Under sensommaren 2021 dokumenterade Brickfield det nya konceptet The Great Journey Masterclass som hade flera besökare från spelindustrin och siktar på att bli ett återkommande event.

En övergripande film producerads för att ge besökarna ett smakprov på vad man kommer få uppleva i kommande upplagor. I marknadsföringssyfte gjordes även kortare versioner för att väcka intresse och locka besökare till nästa år.

No items found.